ТОО «Медицинский центр Жезказган»
www.medcenter-zhezkazgan.kz

Лабораторные анализы

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Фермент АЛТ – жоғары ферментінің белсенділігі байқалады, бұлшық еттер қаңқа, жүрек, бүйрек, әсіресе, бауыр. Белсенділігін анықтау ферменттің қандағы жиі пайдаланылады диагностикалық және емдеу мақсатында жай-күйін бағалау үшін бауыр жасушаларының – гепатоцитов.

Қалыпты көрсеткіштері: ерлер – 21-72 U/l (Ед/л)

                                         әйелдер - 9-52 U/l (Ед/л)

Белсенділігін арттыру: тез көтеріледі кезде некрозе гепатоцитов, гепатит, бауыр ісіктері және метастазах бауыр, бауыр циррозы, инфекциялық мононуклеозе, ауқымды жарақат қаңқа бұлшық еттерінің, миозитах, аритмиялар және миокард кезде, кейбір дәрілік заттар.

Ауа белсенділік айтарлықтай диагностикалық маңызы жоқ.

Зерттеуге дайындық: арнайы дайындықты қажет етпейді. Рәсімі үшін зерттеу жүргізіледі алғаны веналық қан.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Фермент АСТ - жоғары белсенділігі байқалады, жүрек, қаңқа бұлшық және бауыр. Көбінесе ферментінің белсенділігін анықтау жүргізеді диагностикалық және емдеу мақсатында жай-күйін бағалау үшін бауыр жасушаларының және жүрек бұлшық.

Қалыпты көрсеткіштері: ерлер - 17-59 U/l (Ед/л)

                                    әйелдер - 14-36 U/l (Ед/л)

Белсенділігін арттыру: миокард инфарктісі, өкпе эмболиясы, жарақаттар, бұлшық циррозе, гепатит, бауыр ісіктері.

Ауа белсенділік айтарлықтай диагностикалық маңызы жоқ.

Зерттеуге дайындық: арнайы дайындықты қажет етпейді. Рәсімі үшін зерттеу жүргізіледі алғаны веналық қан.

Амилаза

Амилаза - көмірсулар азық-түлік тесіп жауапты ас қорыту ферменттер. Ол ұйқы безі және сілекей бездерінің өндіріледі. Байланысты қандағы және зәрдегі амилаза қызметінің жедел панкреатит зертханалық анықтау диагностика қиындық диагностикалау үшін маңызды, ал кейде шешуші бар. 

Қалыпты өнімділігі: ересек қан - 30-110 U / L 

                                          несеп - 32-641 U / L (U / L) 

Белсенділікті арттыру: жедел панкреатит, абсцесс, травматологиялық, ұйқы безі ісіктері, эпидемиялық паротит  және бүйрек жеткіліксіздігі. 

Қызметі төмендеуі: сарысу және зәр ұйқы безінің некроз болуы мүмкін. 

Зерттеу үшін дайындау: арнайы оқу талап етіледі. тәртіппен үшін, зерттеулер веноздық қан және (немесе) спонтанды несеп үлгісі отырып жүзеге асырылады.

Альбумин

Альбумин - бауырда өндірілген адам ағзасындағы негізгі ақуыз. Ол осмостық қысымының (қан су ұстау) қызмет көрсету ықпал етеді және көптеген қосылыстардың тасымалдаумен айналысады. Ол бұзылуы жеп бірінші биохимиялық маркер деп саналады. 

Қалыпты қайраткерлері: 35-50 г / л. 

Концентрациясы арттыру: дерлік кездеседі емес, сусыздану көрсетуі мүмкін.

Төмендеуі концентрациясы: азық-түлік белок жеткіліксіз тұтыну (аштық, асқа жарымай), асқазан-ішек жолдары (ішек аурулары, ішек немесе асқазан бөлігін хирургиялық жою) құнсызданған ақуыз сіңуін, бауыр (созылмалы гепатит, цирроз, бауыр ісіктері) Альбумин синтезін төмендеді өсті ақуыз жоғалту (ойықжаралы колит, перитонит, ауқымды күйіктер), бүйрек зақымдануы (зәрде белоктың қатысуымен нефротикалық синдром). альбумин мазмұны әдетте созылмалы қабыну аурулары, жүктілік азаяды.

Зерттеу үшін дайындау: арнайы оқу талап етіледі. рәсімдерін оқуға веноздық қан отырып орындады.


Альфа-фетопротеин (АФП)

Альфа-фетопротеин, АФП, α-фетопротеин (fetal alpha globulin, AFP) – один из первых исследованных и доказанных онкомаркеров. Также альфа-фетопротеин применяется впренатальной диагностике.

Нормальные показатели: до 8 МЕ/МЛ.

Повышение уровня АФП в крови при опухолевых заболеваниях:

 • первичный рак печени – гепатобластома или гепатоцелюллярный рак;
 • опухоли из зародышевых клеток яичников и яичек – нужно контролировать одновременно с ХГЧ.

- Повышение уровня АФП при данных опухолях имеет высокую чувствительность и специфичность, что делает анализ на АФП при подозрении на данные заболевания ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

В комплексе с другими онкомаркерами АФП может(!) повышаться при:

 • метастазы опухолей в печень;
 • бронхогенная карцинома;
 • рак молочной железы;
 • рак желудка (анализ на АФП проводится одновременно с СА 72-4);
 • рак толстого кишечника;
 • рак поджелудочной железы.

АФП повышается также при других болезнях, нераковой этиологии:

 • цирроз печени;
 • острый вирусный гепатит;
 • хронический гепатит;
 • хроническая почечная недостаточность.

Транзиторное (временное) повышение показателя АФП в крови при доброкачественных заболеваниях:

 • жировой гепатоз;
 • кисты печени;
 • аденома печени;
 • узловая гиперплазия печени;
 • холецистит – воспаление желчного пузыря;
 • желчекаменная болезнь;
 • активная регенерация печени (например, после приема антибиотиков и противовирусных препаратов).

Показания к анализу крови на альфа-фетопротеин:

 • диагностика и контроль  эффективности лечения первичного рака печени (гепатобластома и гепатоцеллюлярный рак);
 • диагностика и контроль за эффективностью лечения больных с опухолями герминогенного происхождения (вместе с ХГЧ);
 • анализ на АФП проводится в ходе обследования больных из группы повышенного риска заболевания раком печени – у лиц с положительным тестом на HBs-Ag и циррозом печени для раннего выявления озлокачествления;
 • выявление пороков развития плода — дефекты нервной трубки и брюшной стенки, синдром Дауна.

Особенности анализа крови на АФП:

 • рекомендация врача сдать анализ на АФП – необходимая мера предосторожности;
 • исследование должно проводится в динамике – в процессе диагностики, до и после лечения;
 • обязателен одновременный анализ с другими онкомаркерами;
 • анализ должен проводиться в одной и той же лаборатории, одним и тем же методом;
 • для правильной расшифровки результата анализа на АФП необходимо учитывать данные других методов исследований (КТ, УЗИ, биопсия);
 • повышение уровня АФП в крови – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ РАКА!

Метод исследования: усиленная хемилюминесценции на анализаторе закрытого типа VITROS ECiQ, США.

Онкомаркер СЕА (Раково-эмбриональный антиген, РЭА)

Онкомаркер СЕА -гликопротеин с высокой молекулярной массой. Определяется в повышенных концентрациях  у 60% больных с раком толстой кишки.

Нормальные показатели: 0-5 нг/мл.

На уровень СЕА влияют курение и и в меньшей степени прием алкоголя (повышают уровень маркера).

Курение и СЕА

 • у 97% некурящих здоровых людей концентрация РЭА в плазме менее 3,0 нг/мл;
 • у 90% заядлых курильщиков и 7% бывших курильщиков концентрация РЭА в плазме более 3,0 нг/мл.

Применение

 • Мониторинг персистирующей, метастатической или рецидивирующей аденокарциномы толстого кишечника; повышен у более 30% пациентов с аденокарциномой молочной железы, легких, раком печени, карцинома поджелудочной железы.
 • Показатель эффективности оперативного лечения, химио- и лучевой терапии
 • Прогнозирование для пациентов с раком толстого кишечника.
 • Не рекомендован для скрининга из-за низкой чувствительности/специфичности, особенно на ран­них стадиях злокачественных новообразований, так как карциноэмбриональный ангитен отражает значительное количество опухолевой массы.
 • Диагностика злокачественного плеврального выпота.

СЕА повышается также при других болезнях нераковой этиологии:

 • заболевания печени (гепатит);
 • панкреатит;
 • воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);
 • хронические заболевания легких;
 • аутоиммунные заболевания.

Особенности анализа крови на СЕА

 • рекомендация врача сдать анализ на СЕА – необходимая мера предосторожности;
 • исследование должно проводится в динамике – в процессе диагностики, до и после лечения;
 • обязателен одновременный анализ с другими онкомаркерами;
 • анализ должен проводиться в одной и той же лаборатории, одним и тем же методом;
 • для правильной расшифровки результата анализа на СЕА необходимо учитывать данные других методов исследований (КТ, УЗИ, биопсия);
 • повышение уровня СЕА в крови – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ РАКА!

Метод исследования: усиленная хемилюминесценци на анализаторе закрытого типа VITROS ECiQ, США.

Онкомаркер СА 19-9

Онкомаркер CA 19-9 – ассоциированный с опухолью антиген, уровень которого наиболее сильно повышается у больных с раком поджелудочной железы и некоторых опухолях желудочно-кишечного тракта и яичника. У 7-10% людей в популяции (отсутствие определенного гена) не синтезируется даже при наличии опухоли.

Нормальные показатели: до 37 МЕ/мл.

Повышение уровня CA 19-9 при опухолевых заболеваниях

 • аденокарцинома поджелудочной железы;
 • опухоли желудка;
 • карцинома толстого кишечника;
 • новообразования желчных путей;
 • опухоль печени – холангиоцелюллярная карцинома;
 • некоторые опухоли женской половой системы, чаще при слизистых опухолях яичника.

СА 19-9 повышается также при других болезнях, нераковой этиологии:

 • панкреатит,
 • гепатит,
 • цирроз печени,
 • эндометриоз,
 • миома матки.

Показания для проведения анализа на CA 19-9

 • диагностика заболевания – в связи с высокой чувствительностью применяется в первую очередь для ранней диагностики опухолей поджелудочной железы;
 • оценка тяжести заболевания – объем опухоли не коррелирует с концентрацией CA 19-9, но стремительный рост онкомаркера выше 10 000 МЕ/л указывает на метастазирование;
 • контроль успешности лечения.

Особенности анализа крови на СА19-9

 • рекомендация врача сдать анализ на СА 19-9 – необходимая мера предосторожности;
 • исследование должно проводится в динамике – в процессе диагностики, до и после лечения;
 • обязателен одновременный анализ с другими онкомаркерами;
 • анализ должен проводиться в одной и той же лаборатории, одним и тем же методом;
 • для правильной расшифровки результата анализа на СА 19-9 необходимо учитывать данные других методов исследований (КТ, УЗИ, биопсия);
 • повышение уровня СА 19-9 в крови – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ РАКА!

Метод исследования: усиленная хемилюминесценция на анализаторе закрытого типа VITROS ECiQ, США.

Онкомаркер СА 125II

Раковый антиген СА 125- гликопротеин, синтезируемый серозными оболочками внутренних полостей организма и некоторыми органами. У женщин детородного возраста основным источником СА-125 является эндометрий, с чем связано циклическое изменение уровня онкомаркера в крови в зависимости от фазы менструального цикла. Концентрация СА-125 повышается в период менструации, в первый триместр беременности. Повышенный уровень CA -125 обнаруживается приблизительно у 80 % женщин, больных раком яичников.

Нормальные показатели:  до 35 МЕ/ мл.

Показания для проведения анализа CA 125:

 • Выявление эпителиального рака яичников.
 • Всем женщинам с отягощенным анамнезом рака яичников – близкие родственницы болели раком яичников.
 • Контроль успешности лечения. В большинстве случаев начало повышения уровня СА 125 в крови опережает клиническое проявление рецидива заболевания на 4-6 мес.
 • Выявление метастазов.
 • Анализ на CA 125 НЕ используют для скрининга рака яичников.

Повышение уровня CA 125 при опухолевых заболеваниях:

 • рак яичников ;
 • рак эндометрия;
 • рак шейки матки;
 • рак груди;
 • рак легкого;
 • рак поджелудочной железы;
 • опухоли желудочно-кишечного тракта;
 • метастазы в данные органы.

СА 125 повышается также при других болезнях нераковой этиологии:

 • перитонит,
 • плеврит,
 • перикардит,
 • кисты яичников,
 • доброкачественная гиперплазия эндометрия.

Пониженный уровень CA125

 • пониженный уровень CA125 – норма;
 • онкомаркер в крови еще не повысился до диагностически значимых показателей;
 • опухолевая ткань не синтезирует CA 125;
 • успешность проводимого лечения.

Отрицательный результат анализа на CA 125  НЕ является доказательством отсутствия онкологической патологии.

Особенности анализа крови на СА 125

 • рекомендация врача сдать анализ на СА 125 – необходимая мера предосторожности;
 • исследование должно проводится в динамике – в процессе диагностики, до и после лечения;
 • обязателен одновременный анализ с другими онкомаркерами;
 • анализ должен проводиться в одной и той же лаборатории, одним и тем же методом;
 • для правильной расшифровки результата анализа на СА 125 необходимо учитывать данные других методов исследований (КТ, УЗИ, биопсия);
 • повышение уровня СА 125 в крови – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ РАКА!

Метод исследования: усиленная хемилюминесценции на анализаторе закрытого типа VITROS ECiQ, США.

Онкомаркер 15-3

Основной опухолевый маркер молочных желез. Повышение концентрации указывает на наличие новообразования, но отрицательный результат не исключает патологию. Обязательны исследования в динамике, результат одноразового анализа не информативен.

Нормальные показатели: до 35 МЕ/мл.

Показания для проведения анализа CA 15-3

 • оценка тяжести заболевания – объем опухоли коррелирует с концентрацией CA 15-3, , стремительный рост онкомаркера указывает на метастазирование;
 • контроль в течении лечения – ответ на лечение,;
 • контроль общей успешности лечения по его завершению;
 • ранняя диагностика рецидива;
 • диагностика заболевания – в связи с высокой чувствительностью применяется в первую очередь для ранней диагностики опухолей груди при наличии показаний.

Анализ на СА 15-3 НЕ применяется в качестве скрининга — всех женщин НЕ обследуют без показаний!

Повышение уровня CA 15-3 при опухолевых заболеваниях

 • рак молочной железы – карцинома, аденокарцинома;
 • рак легкого—бронхогенная карцинома;
 • опухоли желудочно-кишечного тракта;
 • рак печени –гепатоцеллюлярная карцинома;
 • рак поджелудочной железы;
 • опухоли простаты;
 • опухоли яичников, матки, рак шейки матки.

Повышение уровня CA 15-3 при неопухолевых заболеваниях

 • доброкачественные новообразования в груди – 20% случаев (мастопатия, фиброаденома);
 • болезни печени — цирроз печени, острые вирусные гепатиты, хронические вирусные гепатиты, воспаление желчных путей (холангит);
 • болезни легких – хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмония;
 • болезни почек – хроническая почечная недостаточность;
 • ревматические заболевания.

Пониженный уровень CA15-3

 • отсутствие заболевания — норма;
 • ранняя стадия рака молочной железы, когда онкомаркер в крови еще не повысился до диагностически значимых показателей;
 • успешность проводимого лечения.

Отрицательный результат анализа на CA15-3 НЕ является доказательством отсутствия онкологической патологии.

Особенности анализа крови на СА15-3

 • рекомендация врача сдать анализ на СА 15-3 – необходимая мера предосторожности;
 • исследование должно проводится в динамике – в процессе диагностики, до и после лечения;
 • обязателен одновременный анализ с другими онкомаркерами;
 • анализ должен проводиться в одной и той же лаборатории, одним и тем же методом;
 • для правильной расшифровки результата анализа на СА 15-3 необходимо учитывать данные других методов исследований (КТ, УЗИ, биопсия);
 • повышение уровня СА 15-3 в крови – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ РАКА!

Метод исследования: усиленная хемилюминесценции на анализаторе закрытого типа VITROS ECiQ, США.

ПСА общий

Простатоспецифический антиген или ПСА – основной онкомаркер простаты, во врачебной практике применяется для ранней диагностики рака простаты. Специфичен именно для предстательной железы.

Нормы ПСА в крови мужчин

 • 0-50 лет –  до 2,5 нг/мл;
 • 50-60 лет – до 3,5 нг/мл;
 • 60-70 лет – до 4,5 нг/мл;
 • 70-110 лет – до6,5 нг/мл.

Показатель ПСА в пределах 4-10 нг/мл – так называемая «серая зона» — может быть признаком заболевания и физиологической нормой. Для более точной оценки применяется исследование свободного ПСА и его соотношение к общему. В норме количество свободного ПСА не превышает 20-25% общего.

В практике применяется также показатель прироста ПСА за год. В норме за год увеличение ПСА не должно превышать 0,75 нг/мл. Большие числа являются показанием для проведения биопсии.

Показания для проведения анализа на ПСА

 • всем мужчинам в возрасте 40, 45 лет, а после 50 лет анализ на ПСА должен проводится 1 раз в год;
 • если в семье были случаи заболевания раком простаты мужчина должен сдавать анализ на ПСА 1 раз в год после 40 лет;
 • при выявлении увеличении простаты или других ее изменений при ректальном исследовании;
 • мужчинам с симптомами рака простаты – болезненность и учащенное мочеиспускание, слабая струя мочи, жжение и дискомфорт во время и после мочеиспускания, боль в костях таза;
 • для оценки тяжести рака простаты;
 • успешность лечения и контроля метастазирования рака простаты.

Повышение уровня ПСА при опухолевых заболеваниях

Рак простаты — основное заболевание при котором уровень ПСА в крови увеличивается до диагностически значимых показателей.

Анализ на ПСА должен оцениваться вместе с результатами пальцевого исследования предстательной железы и УЗИ. Окончательный диагноз рака простаты врач сможет поставить только на основании биопсии — взятия небольшого кусочка ткани железы и ее исследование под микроскопом.

ПСА прямо не диагностирует рак простаты. «Золотой стандарт» диагностики карциномы простаты – биопсия. Но, показанием к биопсии простаты является повышение уровня ПСА в крови!

Особенности анализа на ПСА

 • физические упражнения и манипуляции с простатой повышают уровень ПСА в крови – пальцевое исследдование простаты, катетеризация мочевого пузыря, езда на велосипеде, секс – только на 0,2 нг/мл, что не имеет диагностического значения;
 • прием витамина H (биотина) в дозе выше 5 мг/день – анализ нужно провести спустя 8 часов после приема таблетки;
 • количество опухолевой ткани прямопропорционально уровню ПСА в крови.

Повышение уровня ПСА при неопухолевых заболеваниях

 • доброкачественная гиперплазия простаты — неопухолевое заболевание, при котором увеличиваются размеры железы и появляются проблемы с мочеиспусканием, чаще бывает у мужчин старше 50-ти лет;
 • воспаление простаты – простатит (как острый, так и хронический);
 • ишемия или инфаркт простаты.

Метод исследования: усиленная хемилюминесценции на анализаторе закрытого типа VITROS ECiQ, США.

Билирубин общий

Билирубин общий - суммарное количество непрямого (неконъюгированного), прямого (конъюгированного) билирубина и дельта-билирубина, связанного с белками крови.. В основе образования билирубина – распад гемоглобина и других гемсодержащих белков и ферментов. Так как увеличение фракций общего билирубина отмечается при разных патологических состояниях, для уточнения причин повышения общего билирубина необходимо дополнительно провести определение концентрации  прямого и непрямого билирубина.

Нормальные показатели: взрослые – 3-22 мкмоль/л.

Повышение концентрации: повреждение клеток печени (гепатиты, цирроз, опухоли), нарушение оттока желчи (калькулезный колецистит, закупорка внутри- и внепеченочных желчных протоков, опухоль поджелудочной железы), гематологические заболевания, врожденная патология обмена билирубина, физиологическая желтуха новорожденных,  прием некоторых лекарственных препаратов.

Понижение активности: диагностического значения не имеет.

Подготовка к исследованию: специальной подготовки не требуется. Для процедуры исследования проводится взятие венозной крови.

Метод исследования: колориметрический метод с использованием сухого многослойного аналитического элемента, Анализатор закрытого типа VITROS 5.1, США.

Билирубин фракции

Фракции билирубина – неконъюгированный и конъюгированный билирубин. Неконъюгированный билирубин образуется при распаде эритроцитов в результате биохимических реакций. Попав с током крови в печень, неконъюгированный билирубин проникает к клетки печени – гепатоциты, где подвергается конъюгации. Образовавшийся конъюгированный билирубин секретируется в желчь, с нею поступает в кишечник и выводится из организма.

Нормальные показатели: взрослые неконъюгированный билирубин – 0-19 мкмоль/л
конъюгированный билирубин – 0-5мкмоль/л

Повышение концентрации неконъюгированного билирубина: усиленный распад эритроцитов (гематологические заболевания, физиологическаая желтуха новорожденных, желтуха недоношенных), повреждение клеток печени (гепатиты, цирроз, опухоли)

Повышение концентрации конъюгированного билирубина: нарушение оттока желчи (калькулезный колецистит, закупорка внутри- и внепеченочных желчных протоков, опухоль поджелудочной железы), повреждение клеток печени (гепатиты, цирроз, опухоли).

Понижение активности: диагностического значения не имеет.

Подготовка к исследованию: специальной подготовки не требуется. Для процедуры исследования проводится взятие венозной крови.

Билирубин неонатальный

Билирубин неонатальный - сумма конъюгированного и неконъюгированного билирубина. Тест применяется для выявления гипербилирубинемии у новорожденных.

Нормальные показатели: новорожденные 17-180 мкмоль/л.

Повышение концентрации: неонатальная желтуха.

Понижение активности: диагностического значения не имеет.

Подготовка к исследованию: специальной подготовки не требуется. Для процедуры исследования проводится взятие венозной крови.

Метод исследования: колориметрический кинетический метод с использованием сухого многослойного аналитического элемента,  Анализатор закрытого типа VITROS 5.1, США.

Метод исследования: колориметрический метод с использованием сухого многослойного аналитического элемента, Анализатор закрытого типа VITROS 5.1, США.

Жаналықтар басқа жаңалықтар
21 августа 2017
Ашық есік күні
Оставить заявку
Код с картинки: CAPTCHA